Zbiornik: Pławniowice (Toszecki Potok)

UWAGA: dopływ i odpływ nieoznaczony (nieokreślony)